Following eligibility lists contain W9KXT

Club Timestamp Geo TypeClub CtrCallGrid Distance
Metro DX Club2019-03-22 17:54:0635 mile circleEN61alW9KXTEN61co12.2
Metro DX Club2018-10-27 15:46:3535 mile circleEN61alW9KXTEN61co12.2
Metro DX Club2018-09-07 18:32:4635 mile circleEN61alW9KXTEN61co12.2
Metro DX Club2018-05-01 21:59:2035 mile circleEN61alW9KXTEN61co12.2
Metro DX Club2018-05-01 15:40:3035 mile circleEN61alW9KXTEN61co12.2
Metro DX Club2018-05-01 14:01:2635 mile circleEN61alW9KXTEN61co12.2
Metro DX Club2018-04-30 16:08:2535 mile circleEN61alW9KXTEN61co12.2