Eligibility list for: DFW Contest Group
Geographic Area: 175 mile circle
Center: EM22bc
List uploaded at 2016-11-05 18:55:06
214 list entries

Call Grid Distance
AA5AMEM13sg87.5
AA5DEM22ql77.5
AA5NTEM13si92.8
AA5TBEM12hu101.6
AB5KEM10gv125.2
AC5KEM20vf162.8
AC5TEM13ld98.9
AD5LUEM04tb198.1
AD5QEM20ga146.0
AD5UQEM12qx74.6
AD5VJEM12cs120.9
AD5XDEM12px77.5
AD5XQEM12mt79.9
AE5IBEM13pa79.8
AE5LCEM13pa79.8
AE5XQEM13od89.6
AE5XUEM12gv107.3
AF4BEM12ko80.7
AF5IEM23jp113.3
AF5IPEM12fo103.2
AF5PEEM12ds116.4
AF5VOEM13pd86.8
AK5DXEM12rs60.3
K0NMEL29eo173.4
K0XVEN35ji926.6
K0YREN24xe840.8
K0ZUEM13na86.0
K5ACEM12iw100.6
K5ANREM12fx114.4
K5BGEM12bs125.4
K5CIEM13ob85.0
K5CJLEM13jf109.8
K5DHYEM12qx74.6
K5EIEM12pw75.3
K5FREM12jx98.4
K5GAEM20ga146.0
K5GHEM13gj128.2
K5GKCEM13sa71.9
K5GQEL29fx148.1
K5HMEL29eu156.2
K5HTEEM12jt91.9
K5IIDEM12hp95.2
K5JPEM12ou74.4
K5JTHEM12bs125.4
K5LOLEM13ne94.8
K5MBAEM13nc90.3
K5MEEM21ph87.7
K5MREM13od89.6
K5NDEM12kv91.1
K5NJEM12jt91.9
K5NZEM20as92.3
K5OTEM10cq149.5
K5QEEM31cj131.8
K5RTEM12rw69.5
K5SSEM13qc81.7
K5UOEM20ff131.0
K5WAEM10ta147.0
K5WLEM13le101.0
K5XHEM26wa288.5
K7RBEM12mp73.5
K7RSMEM12us52.1
K8BTUEN80lf908.1
K9GWBEM12hp95.2
K9JNEM12rx71.9
K9MKEM12hw104.7
KA0IQTEM13ml114.0
KA1IWGEM13oa82.8
KB5DRJEM13na86.0
KB5REXEM12ur49.6
KB5UEM13od89.6
KB5UBTEM12pi51.7
KB5UNXEM12kp82.0
KB5WRKEM13oe91.9
KB6IBBEM12rx71.9
KC5CYYEM04so228.2
KC9FFVEM12st59.6
KD2KWEM13le101.0
KD5BRJEM12is94.6
KD5OMEM13pa79.8
KD5RAEM12kn79.6
KE5BUSEM13qc81.7
KE5FXEEM12ru64.8
KE5GDBEL29kn181.2
KE5MMTEM12ow78.5
KE5SCGEM12ev115.7
KF5CGGEM12is94.6
KF5JIFEM12ow78.5
KF5LKGEM20vr136.7
KF5QNCEM12mo72.1
KF5RHIEM12ip90.7
KF5TSKEM12ow78.5
KG5DMXEM12fs107.6
KG5ESCEM13ra74.3
KG5OAEM12ev115.7
KG5VKEM23dl95.5
KG5WOEM22pn75.1
KI5DQEM13rp113.3
KI5MMEM12ol59.5
KK5NAEM12kq83.3
KM5LEM12ot72.5
KM5LYEM12qh46.1
KN5TXEM12km78.5
KT5VEM12pv73.1
KV5QEM13lb94.9
KX5GEM12lp77.7
N0RBEM13pb82.1
N0RQEM13pe89.2
N0VDDM78kx703.6
N1XSEM12ox80.7
N3BUOEM12ko80.7
N5AWEM00tq177.0
N5DTTEL29gq168.8
N5EILEM12ur49.6
N5GEEM12jq87.6
N5GIEM13pl106.6
N5HRKEM13gb113.5
N5IREM13jh113.9
N5JCEM12ru64.8
N5JREM12rw69.5
N5KMEM13qa76.9
N5KREM13ob85.0
N5LFEEM12jq87.6
N5NHJEM13pc84.4
N5NKEM01op174.0
N5NUEM21po76.7
N5NVPEM30wf256.8
N5OAOEM13rq116.0
N5OEEM02xx139.9
N5PGEM12pw75.3
N5QQEM12pt69.0
N5RZDM91aq358.0
N5TIEM13si92.8
N5TITEM12px77.5
N5TJEM13qe86.6
N5TMEL29ds161.5
N5TYEM12fk100.1
N5UIEM13la92.9
N5UMEM15gp261.0
N5UVEM13pe89.2
N5WEBEM13ef128.1
N5XEEM14mm178.3
N5XZEL29co172.8
N5YAEM31bn123.2
N5ZTEM13ri94.7
N6DIYEM12tv62.0
N8BPEM13qe86.6
N9BAVEM12gt104.5
N9WXEM13kd102.3
NA5UEM12ju93.4
NC5OEM12px77.5
ND5CEM30xh258.1
NE5DLEM12ko80.7
NE5ROEM13pc84.4
NI2MEM12ku89.4
NK5OEM13lg105.4
NL7COEM04to225.1
NM5MEM13nb88.2
NM6EEM13qe86.6
NN5TEM12ow78.5
NR5MEM10wd136.1
NS5JEM20hb144.1
NT5VEM12pu71.0
NV5EEM12kr84.7
NW5QEM13qc81.7
NY5BEM04rc207.2
W0EAEM12rx71.9
W0UOEM12es112.0
W0VXEM12qx74.6
W1JCWEM12rw69.5
W1XWXEM12xu52.7
W5APEM12kv91.1
W5ASPEL29fr165.3
W5CNWEM22gj31.6
W5CUBEM12oj57.2
W5CWOEM12mx87.4
W5DLWEM12ku89.4
W5GNEM12nv79.9
W5JDAEM12is94.6
W5JKEM13lb94.9
W5JMWEM23fe77.3
W5JNPEM12iv99.0
W5KDEM12ds116.4
W5LUAEM13qc81.7
W5MTEM13qa76.9
W5RAEEM13pb82.1
W5RZEM35ki274.6
W5TDNEM22om69.5
W5TUUEM13pa79.8
W5VXEL06vg426.9
W5WNEM13ob85.0
W5XJEM12ou74.4
W5XZEM22po76.4
W8FNEM12kr84.7
W9BMEM13qb79.3
WA0MHJEN35kg921.6
WA5FWCEM12km78.5
WA5IEXEM11jm88.1
WA5LFDEM12qv70.0
WA5RMLEM12jq87.6
WA5RREM03rx201.6
WA8ZBTEM12rx71.9
WB0TEVEM13wb67.8
WB5EINEM54pf439.6
WB5KEM13pc84.4
WB5KSDEM13ud75.9
WB5UDAEM12fg98.1
WD5FEL87vb891.1
WF5EEM13na86.0
WG5JEM12om60.8
WM5QEM22if35.2
WQ5LEM50jl409.2
WS5WEM13qi96.7
WW2PTEL89ld789.4
WX0BEM12rt62.5