Eligibility list for: DFW Contest Group
Geographic Area: 175 mile circle
Center: EM21ax
List uploaded at 2017-03-03 17:29:32
217 list entries

Call Grid Distance
AA5AMEM13sg93.9
AA5DEM22ql85.2
AA5NTEM13si99.4
AA5TBEM12hu102.4
AB5KEM10gv115.9
AC5KEM20vf159.2
AC5TEM13ld102.4
AD5LUEM04tb200.8
AD5QEM20ga138.5
AD5UQEM12qx79.3
AD5VJEL09om239.1
AD5XDEM12px81.8
AD5XQEM12mt82.0
AE5IBEM13pa84.2
AE5LCEM13pa84.2
AE5XUEM12gv108.0
AF4BEM12ko80.7
AF5IEM23jp123.1
AF5IPEM12fo102.1
AF5PEEM12ds115.8
AF5VOEM13pd91.7
AK5DXEM12rs64.4
K0NMEL29eo165.3
K0XVEN35ji935.8
K0YREN24xe849.9
K0ZUEM13na89.6
K4AFEEM55tq504.8
K5ACEM12iw102.1
K5ANREM12fx115.3
K5AXEL29kk182.5
K5BGEM12bs124.5
K5CIEM13ob89.2
K5CJLEM13jf112.9
K5DHYEM12qx79.3
K5EIEM12pw79.3
K5FREM12jx100.4
K5GAEM20ga138.5
K5GHEM13gj131.1
K5GKCEM13sa77.6
K5GQEL29fx140.4
K5HMEL29eu148.2
K5HTEEM12jt92.9
K5IIDEM12hp94.7
K5JPEM12ou77.6
K5JTHEM12bs124.5
K5LOLEM13ne99.1
K5MBAEM13nc94.3
K5MEEM21ph86.8
K5MREM13od94.1
K5NDEM12kv93.0
K5NJEM12jt92.9
K5NZEM20as83.5
K5OTEM10cq140.3
K5QEEM31cj133.6
K5RTEM12rw74.4
K5SSEM13qc86.9
K5TGSEM12jw98.5
K5TUEL29ev145.3
K5UOEM20ff123.4
K5WAEM10ta137.5
K5WLEM13le104.6
K5XHEM26wa298.3
K7RBEM12mp74.4
K7RSMEM12us58.1
K8BTUEN80lf917.5
K9GWBEM12hp94.7
K9JNEM12rx77.0
K9MKEM12hw105.9
KA0IQTEM13ml118.8
KA1IWGEM13oa86.8
KB5DRJEM13na89.6
KB5REXEM12ur55.4
KB5UEM13od94.1
KB5UBTEM12pi50.9
KB5UNXEM12kp82.2
KB5WRKEM13oe96.6
KB6IBBEM12rx77.0
KC5CYYEM04so231.8
KC9FFVEM12st64.5
KD2KWEM13le104.6
KD5BRJEM12is95.1
KD5OMEM13pa84.2
KD5RAEM12kn79.2
KE5BUSEM13qc86.9
KE5FXEEM12ru69.4
KE5GDBEL29kn174.2
KE5MMTEM12ow82.1
KE5SCGEM12ev116.0
KF5CGGEM12is95.1
KF5JIFEM12ow82.1
KF5LKGEM20vr134.6
KF5QNCEM12mo72.6
KF5RHIEM12ip90.5
KF5TSKEM12ow82.1
KG5DMXEM12fs107.4
KG5ESCEM13ra79.6
KG5OAEM12ev116.0
KG5VKEM23dl104.7
KG5WOEM22pn83.4
KI5DQEM13rp120.0
KI5MMEM12me60.3
KK5NAEM12kq83.9
KM5LEM12ot75.4
KM5LYEM12qh45.3
KN5TXEM12km77.8
KT5VEM12pv77.0
KV5QEM13lb97.9
KX5GEM12lp78.3
N0RBEM13pb86.7
N0RQEM13pe94.2
N0VDDM33qv974.4
N1XSEM12ox84.5
N3BUOEM12ko80.7
N5AWEM00tq168.2
N5DTTEL29gq161.1
N5EILEM12ur55.4
N5GEEM12jq87.9
N5GIEM13pl112.4
N5HRKEM13gb115.1
N5IREM13jh117.4
N5JCEM12ru69.4
N5JREM12rw74.4
N5KMEM13qa81.8
N5KREM13ob89.2
N5LFEEM12jq87.9
N5NHJEM13pc89.2
N5NKEM01op167.9
N5NUEM21po77.8
N5NVPEM30wf257.0
N5OAOEM13rq122.8
N5OEEM02xx139.7
N5PGEM12pw79.3
N5QQEM12pt72.3
N5RZEM00mj208.3
N5TIEM13si99.4
N5TITEM12px81.8
N5TJEM13qe92.1
N5TMEL29ds153.3
N5TYEM12fk97.8
N5UIEM13la95.7
N5UMEM15gp267.6
N5UVEM13pe94.2
N5WEBEM13ef129.9
N5XEEM14mm184.9
N5XZEL29co164.4
N5YAEM31bn125.7
N5ZTEM13ri100.9
N6DIYEM12tv67.8
N8BPEM13qe92.1
N9BAVEM12gt104.8
N9WXEM13kd105.4
NA5UEM12ju94.7
NC5OEM12px81.8
ND5CEM30xh258.6
NE5DLEM12ko80.7
NE5ROEM13pc89.2
NI2MEM12ku91.0
NK5OEM13lg109.3
NL7COEM04to228.8
NM5MEM13nb92.0
NM6EEM13qe92.1
NN5TEM12ow82.1
NR5MEM10wd127.1
NS5JEM20hb136.9
NT5VEM12pu74.6
NV5EEM12kr85.6
NW5QEM13qc86.9
NY5BEM04rc209.6
W0EAEM12rx77.0
W0UOEM12es111.6
W0VXEM12qx79.3
W1JCWEM12rw74.4
W1XWXEM12xu60.7
W5APEM12kv93.0
W5ASPEL29fr157.4
W5CNWEM22gj41.0
W5CUBEM12oj56.6
W5CWOEM12mx90.4
W5DLWEM12ku91.0
W5GNEM12nv82.9
W5JDAEM12is95.1
W5JKEM13lb97.9
W5JMWEM23fe86.9
W5JNPEM12iv100.3
W5KDEM12ds115.8
W5LUAEM13qc86.9
W5MTEM13qa81.8
W5RAEEM13pb86.7
W5RZEM35ki284.4
W5TDNEM22om77.8
W5TUUEM13pa84.2
W5VXEL06vg417.1
W5WNEM13ob89.2
W5XJEM12ou77.6
W5XZEM22po84.8
W8FNEM12kr85.6
W9BMEM13qb84.3
WA0MHJEN35kg930.9
WA5FWCEM12km77.8
WA5IEXEM11jm80.0
WA5LFDEM12qv74.3
WA5RMLEM12jq87.9
WA5RREM03rx203.7
WA8ZBTEM12rx77.0
WB0TEVEM13xc77.9
WB5EINEM54pf447.4
WB5KEM13pc89.2
WB5KSDEM13ud82.9
WB5UDAEM12fg94.8
WD5FEL87vb892.9
WF5EEM13na89.6
WG5JEM12om61.4
WM5QEM22if42.7
WQ5LEM50jl412.0
WS5WEM13qi102.6
WW2PTEL89ld792.5
WX0BEM12rt66.9