Following eligibility lists contain KD9APD

Club Timestamp Geo TypeClub CtrCallGrid Distance
Metro DX Club2019-03-22 17:54:0635 mile circleEN61alKD9APDEN51ti23.3
Metro DX Club2018-10-27 15:46:3535 mile circleEN61alKD9APDEN51ti23.3
Metro DX Club2018-09-07 18:32:4635 mile circleEN61alKD9APDEN51ti23.3
Metro DX Club2018-05-01 21:59:2035 mile circleEN61alKD9APDEN51ti23.3
Metro DX Club2018-05-01 15:40:3035 mile circleEN61alKD9APDEN51ti23.3
Metro DX Club2018-05-01 14:01:2635 mile circleEN61alKD9APDEN51ti23.3
Metro DX Club2018-04-30 16:08:2535 mile circleEN61alKD9APDEN51ti23.3
Metro DX Club2017-12-20 18:27:3935 mile circleEN61alKD9APDEN51ti23.3
Metro DX Club2017-09-26 20:08:00ARRL SectionIllinoisKD9APDEN51ti[no dist]
Metro DX Club2017-03-03 20:50:0535 mile circleEN61alKD9APDEN51ti23.3
Metro DX Club2016-10-31 16:58:3335 mile circleEN61alKD9APDEN51ti23.3
Metro DX Club2016-10-31 16:21:2635 mile circleEN51xlKD9APDEN51ti19.3