Following eligibility lists contain W9GJY

Club Timestamp Geo TypeClub CtrCallGrid Distance
Metro DX Club2022-04-22 21:01:4835 mile circleEN61alW9GJYEN61bo9.7
Metro DX Club2021-10-06 20:34:4535 mile circleEN61alW9GJYEN61bo9.7