Following eligibility lists contain WA9LEY

Club Timestamp Geo TypeClub CtrCallGrid Distance
Metro DX Club2022-04-22 21:01:4835 mile circleEN61alWA9LEYEN61bo9.7
Metro DX Club2021-10-06 20:34:4535 mile circleEN61alWA9LEYEN61bo9.7
Metro DX Club2021-03-25 18:23:5835 mile circleEN61alWA9LEYEN61bo9.7
Metro DX Club2021-03-25 18:22:1735 mile circleEN61alWA9LEYEN61bo9.7
Metro DX Club2021-02-22 21:15:2335 mile circleEN61alWA9LEYEN61bo9.7
Metro DX Club2020-04-29 18:51:4135 mile circleEN61alWA9LEYEN61bo9.7
Metro DX Club2020-04-29 18:45:0735 mile circleEN61alWA9LEYEN61bo9.7
Metro DX Club2020-04-12 15:49:3035 mile circleEN61alWA9LEYEN61bo9.7
Metro DX Club2020-04-07 22:50:0335 mile circleEN61alWA9LEYEN61bo9.7
Metro DX Club2020-04-07 22:48:3335 mile circleEN61alWA9LEYEN61bo9.7
Metro DX Club2020-03-12 23:30:4035 mile circleEN61alWA9LEYEN61bo9.7
Metro DX Club2019-03-22 17:54:0635 mile circleEN61alWA9LEYEN61bo9.7
Metro DX Club2018-10-27 15:46:3535 mile circleEN61alWA9LEYEN61bo9.7
Metro DX Club2018-09-07 18:32:4635 mile circleEN61alWA9LEYEN61bo9.7
Metro DX Club2018-05-01 21:59:2035 mile circleEN61alWA9LEYEN61bo9.7
Metro DX Club2018-05-01 15:40:3035 mile circleEN61alWA9LEYEN61bo9.7
Metro DX Club2018-05-01 14:01:2635 mile circleEN61alWA9LEYEN61bo9.7
Metro DX Club2018-04-30 16:08:2535 mile circleEN61alWA9LEYEN61bo9.7
Metro DX Club2017-12-20 18:27:3935 mile circleEN61alWA9LEYEN61bo9.7
Metro DX Club2017-09-26 20:08:00ARRL SectionIllinoisWA9LEYEN61bo[no dist]
Metro DX Club2017-03-03 20:50:0535 mile circleEN61alWA9LEYEN61bo9.7
Metro DX Club2016-10-31 16:58:3335 mile circleEN61alWA9LEYEN61bo9.7
Metro DX Club2016-10-31 16:21:2635 mile circleEN51xlWA9LEYEN61bo12.2
Society of Midwest Contesters2022-06-09 12:59:06175 mile circleEN50ptWA9LEYEN61bp72.0
Society of Midwest Contesters2022-01-07 13:30:40175 mile circleEN50ptWA9LEYEN61bp72.0
Society of Midwest Contesters2022-01-07 13:30:01175 mile circleEN50ptWA9LEYEN61bp72.0
Society of Midwest Contesters2022-01-07 13:30:01175 mile circleEN50ptWA9LEYEN61bp72.0
Society of Midwest Contesters2021-11-19 13:22:57ARRL SectionIllinoisWA9LEYEN61bp[no dist]
Society of Midwest Contesters2021-11-19 13:22:52ARRL SectionIllinoisWA9LEYEN61bp[no dist]
Society of Midwest Contesters2021-11-05 13:08:57175 mile circleEN50ptWA9LEYEN61bp72.0
Society of Midwest Contesters2021-01-01 21:25:07175 mile circleEN50ptWA9LEYEN61bp72.0
Society of Midwest Contesters2020-12-11 18:57:07175 mile circleEN50ptWA9LEYEN61bp72.0
Society of Midwest Contesters2020-11-21 03:02:36175 mile circleEN50ptWA9LEYEN61bp72.0
Society of Midwest Contesters2020-11-21 02:52:28175 mile circleEN50ptWA9LEYEN61bp72.0
Society of Midwest Contesters2020-11-06 13:29:31175 mile circleEN50ptWA9LEYEN61bp72.0
Society of Midwest Contesters2020-11-03 14:57:36175 mile circleEN50ptWA9LEYEN61bp72.0
Society of Midwest Contesters2020-02-27 19:09:32175 mile circleEN50ptWA9LEYEN61bp72.0