Eligibility list for: TX Emergency Amateur Communicators
Geographic Area: 35 mile circle   [map]
Center: EM20jb
List uploaded at 2021-11-15 21:57:31
87 list entries

Call Grid Distance
AB5KMEM20kb5.0
AF5EUEM20ka5.8
K1DHEL29kx7.6
K1THOEM20jb0.0
K4HJLEM20jb0.0
K4MUPEM20kb5.0
K5CGCEM20kb5.0
K5OLDEM20hb10.0
K5RLOEM20ja2.9
K5TBDEM20ja2.9
K5WELEL29kx7.6
KA5SPKEM20jb0.0
KA8TNLEM20kb5.0
KB5KNEM20jb0.0
KB5URVEM20ja2.9
KB5WAQEL29jx5.8
KC5ABREL29jx5.8
KC5BREM20jb0.0
KC5NKWEM20ja2.9
KC5PCCEL29ix7.6
KC5RLTEL29jx5.8
KD0NNEM20fb19.9
KD5KTXEM20ic5.8
KD5NXREM20id7.6
KD5URBEM20ke10.0
KE4MJEM20ib5.0
KE5BVQEM20ic5.8
KE5DIEL29jx5.8
KE5MSEEM20kb5.0
KE5QOMEM20ia5.8
KE5RADEM20kb5.0
KF0EZAEM20kd7.6
KF5AATEM20ic5.8
KF5AHOEM20jb0.0
KF5IMWEM20jd5.8
KF5MOHEM20ke10.0
KF5OXQEM20jb0.0
KF5RSUEM20kb5.0
KF5RSWEM20jb0.0
KF5RTBEM20ia5.8
KF5TRVEM20ja2.9
KF5VIIEL29ix7.6
KF5VIKEM20jb0.0
KF8IVEM20jc2.9
KG5DJUEM20jb0.0
KG5NIBEM20jb0.0
KG5NIGEM20ka5.8
KG5RPBEM20ja2.9
KG5VLYEM20jb0.0
KI5ADDEM20jb0.0
KI5EYIEM20jb0.0
KI5IEZEL29lw13.2
KI5JWIEL29kx7.6
KI5PHPEL29jx5.8
KI5PHQEM20jb0.0
KI5PMEM20jb0.0
KI5PVVEM20ja2.9
KI5PWXEM20jf11.5
KI5QGQEM20ka5.8
KI5RIVEM20jc2.9
KI5YLEL29kw10.0
KK5DOEM20je8.6
KM5IEM20jb0.0
KR5MEM20ka5.8
N5KPDEM20ja2.9
N5KWDEM20jb0.0
N5PWQEM20ke10.0
N5VDSEM20kb5.0
N5ZLNEM20jb0.0
N6AHBEM20jb0.0
N6NNOEM20ia5.8
N6ZPEL29jx5.8
NH6LEM20ke10.0
NR5TXEM20kb5.0
W5GDEL29kx7.6
W5HRMEM20jb0.0
W5PKHEM20ic5.8
W5RFYEM20kg15.2
W5SIUEM20ic5.8
W9KJGEM20jb0.0
W9NUQEM20jb0.0
WA5DAVEM20gb15.0
WA5EEEM20jb0.0
WA5MELEM20gb15.0
WA5UAEL29ix7.6
WB4FAMEL29kx7.6
WD4ETEL29lw13.2