Eligibility list for: South East Contest Club
Geographic Area: 175 mile circle   [map]
Center: EM83lg
List uploaded at 2022-03-05 16:32:37
116 list entries

Call Grid Distance
AA4CFEM74rd105.3
AA4GAEM84hb58.0
AA4LREM83at64.7
AA4NUEM65ss260.1
AA5JFEM83xl59.5
AD4XTEM72mm122.7
AD8JEM85rr172.2
AE4CWEM73tx91.0
AE4OEM73sx95.1
AE4YEM85si147.7
AK4IEM74sa96.6
AK4NZEM83xi58.0
K2SXFM03kl226.4
K2UFTEM73uw85.4
K3GWKEM73xh57.8
K3LBEM81ic150.4
K3UTEM91hd176.2
K4BAIEM72ml123.9
K4EAEM74gm163.3
K4FTEM92nq131.9
K4HMBEM85hi145.2
K4HREM93hf96.3
K4IDXEM84em92.6
K4JRBEM73vx83.1
K4OGGEM73uw85.4
K4PHEEM72uc108.5
K4VBMEM73vx83.1
K4WDREM84if67.8
K4WPEM92gf116.8
K4YJJEM73tx91.0
K5JREM74ue95.8
K8LBQEM72mn121.5
KA3BZOEM72kk133.9
KB3FWEM92mf140.8
KB4KBSEM74tb94.2
KC4UCTEM73tv88.1
KC8YRKEM84aj93.9
KD4QMYEM82dv46.5
KE4QCMEM73ws71.3
KE4UWEM74sa96.6
KI4MYDEM72mm122.7
KI4MZCEM84do99.7
KJ4REM93tv159.5
KM4DAYEM73ut81.1
KM4FEM73mv118.5
KM4SLWEM72op110.3
KN4BITEM75va138.1
KN8UEM73ts84.2
KR4AEEM84co101.7
KT4OEM86wo236.1
KT4QEM85da126.8
KT4XNEM72wt70.3
KU8EEM72op110.3
KW4AQEM83ae53.3
KY4GSEM93ia102.7
LZ4AXEM73ut81.1
N2WFEM73vl68.8
N3HEEEM84ms103.8
N3ZLEM85qn160.1
N4ARYEM82fm59.4
N4DUEM71uo136.3
N4EEVEM91iw137.3
N4ETCEM85jj147.1
N4FDEM83fw54.3
N4GGEM74rd105.3
N4HHEM73ts84.2
N4IJEM95bh156.0
N4LREM73gn140.8
N4MIEM83vk49.5
N4OOEM73qw102.1
N4TOLEM74tb94.2
N4XLEM84ub69.7
N5TOOEM73qk92.1
ND4KEM83jc15.0
ND4VEM73vw81.4
NE4SEM74sa96.6
NG2JEM74rd105.3
NG4DXEM74rl119.9
NJ8JEM73rw97.8
NN4KEM73wu74.3
NN4SSEM94bx135.6
NN9DDEM73vo71.1
NO9EEM83iw48.3
NQ4IEM73vg67.4
NS4TEM73sk82.6
W1BOEM72ll128.3
W2ECKEM91lw148.5
W3PJEM84cx125.6
W4ANEM72ml123.9
W4ANTEM93qc140.2
W4ATLEM73uw85.4
W4AXEM74tg103.1
W4DDEM74xg89.8
W4GKFEM73tw89.5
W4TMEM73tx91.0
W4UKEM95an170.0
W4VSEM80iu167.6
W4WAEM84el89.9
W4XOEM73og101.1
W6IZTEM74xw128.6
W6XAEM73vu78.3
W8FNEM85vg146.2
WA2MBPEM73sx95.1
WA4RTEEM91ge171.1
WA4TTEM82pr42.1
WA4ZOFEM72gu142.9
WA8OJREM94bx135.6
WC4YEM73vu78.3
WF4WEM74tc95.9
WF9AEM73ut81.1
WR4KEM73ou108.5
WU0BEM94lb127.4
WU4BEM73tx91.0
WW4LLEM73ql92.5
WW4XXEM73ut81.1
WZ4MEM85gi145.9