Eligibility list for: Cleveland ARC
Geographic Area: 175 mile circle   [map]
Center: EM75nd
List uploaded at 2022-06-03 14:16:55
126 list entries

Call Grid Distance
AA4RWEM75nc2.9
AE4GSEM75nf5.8
K4AJMEM75vi40.3
K4CPEEM75md4.7
K4DAYEM75mf7.4
K4JFMEM75nd0.0
K4PMGEM75ta29.6
K6DHFEM75og9.8
K6SKFEM75og9.8
KA4ELNEM75ne2.9
KA4MLPEM75nh11.5
KB4JOMEM75mi15.1
KB4JVOEM75ne2.9
KB4VXDEM75ne2.9
KB4WPQEM75ni14.4
KC4KVEEM75ne2.9
KC4VIUEM75ne2.9
KC8RVXEM75oe5.5
KC9QXHEM75ne2.9
KC9QXIEM75nd0.0
KD2ACWEM75nf5.8
KD4MRSEM75me5.5
KD4NECEM75nf5.8
KD4NEDEM75ne2.9
KD5UBLEM75nh11.5
KD8LOZEM75ne2.9
KE4GBYEM75mh12.4
KE4KKREM75ne2.9
KE4OEQEM75od4.7
KE4ZWIEM75oc5.5
KF4AJPEM75ne2.9
KF4GNGEM75nf5.8
KF4HZKEM75ng8.6
KF4QWIEM75ne2.9
KI4DBLEM75pd9.4
KI4IKIEM75qk24.6
KI4JYCEM75od4.7
KJ4IWZEM75ne2.9
KJ4JUZEM75ll24.9
KJ4KSREM75nf5.8
KJ4LFEM75oa9.8
KJ4NTLEM75oa9.8
KJ4PXVEM75nd0.0
KK4GYLEM75me5.5
KK4IVHEM75nd0.0
KK4IVIEM75ng8.6
KK4LOOEM75lc9.8
KK4STVEM75nf5.8
KK4UDREM75me5.5
KK4UJREM75kb15.3
KK4USEM75ne2.9
KK4VIVEM75qe14.4
KM4ALUEM75ni14.4
KM4BJFEM75ne2.9
KM4EJHEM75nd0.0
KM4EZPEM75qk24.6
KM4HDVEM75ng8.6
KM4JDPEM75me5.5
KM4LKXEM75ne2.9
KM4LYTEM75ne2.9
KM4MHLEM75nf5.8
KM4MSNEM75ne2.9
KM4SHMEM75ne2.9
KM4TIOEM75ne2.9
KM4ZFHEM75og9.8
KN4AIEEM75lj19.7
KN4FYBEM83cw103.8
KN4GRIEM75nf5.8
KN4GZXEM75lc9.8
KN4IJTEM75pc9.8
KN4IZAEM75mg9.8
KN4JUUEM75pa12.8
KN4LRQEM75oe5.5
KN4RTMEM75lb11.0
KN4UQEEM74mx12.4
KN4VBAEM75ne2.9
KO4BAHEM75oe5.5
KO4ERZEM75ut56.6
KO4LFFEM75qe14.4
KO4MKSEM75ka16.6
KO4MUHEM75ne2.9
KO4MUIEM75oe5.5
KT4IVEM75nf5.8
KX4SEEM75nd0.0
N4AOWEM75nb5.8
N4DDOEM75of7.4
N4FPFEM75og9.8
N4NFPEM74os26.3
N4RIJEM75ph14.9
N4XYCEM75ne2.9
N8IFQEM75jc19.1
NE4MEEM75nf5.8
NR4CWEM75nd0.0
W3HATEM75of7.4
W4BDBEM75od4.7
W4BYGEM75of7.4
W4EMZEM75ka16.6
W4ESMEM75ne2.9
W4EXGEM75me5.5
W4GRLEM75ne2.9
W4JUUEM74nx11.5
W4LSVEM75og9.8
W4PHWEM74nx11.5
W4SETEM75jc19.1
W4USAEM75nh11.5
W4VHLEM75mi15.1
W4YEMEM75ne2.9
W5CAREM75mg9.8
W8BFEM75nd0.0
WA4DJPEM75mc5.5
WA4GYUEM75og9.8
WA4LVREM75nf5.8
WA4NIVEM75ng8.6
WA4YYMEM75nd0.0
WA4YYREM75nb5.8
WA5CHJEM75nd0.0
WA8IUSEM75nh11.5
WB4BSDEM75md4.7
WB4JGGEM75ne2.9
WB4JGIEM75nf5.8
WB9KYNEM75ne2.9
WD8BENEM75nb5.8
WE4MBEM75mj17.9
WK4QEM75ng8.6
WM4RBEM75mj17.9
WX4MHEM75oe5.5