Eligibility list for: New Mexico Big River Contesters
Geographic Area: 35 mile circle   [map]
Center: DM65sb
List uploaded at 2017-10-25 22:51:56
13 list entries

Call Grid Distance
W5IPDM65sb0.0
NN5VDM64uw12.8
NN5KDM64uw12.8
N7LPVDM64uw12.8
N7KADM65qf14.9
N5HCDM65ph22.3
N2UTDM65qe12.8
KK6MCDM65tc5.5
KE5AKLDM65rc5.5
K5WODM65pc14.4
K5TQDM65re9.8
K5TADM65qf14.9
AA5BDM65qe12.8