Following eligibility lists contain KI7DG

Club Timestamp Geo TypeClub CtrCallGrid Distance
Spokane DX Association2018-10-07 16:09:15175 mile circleDN17gpKI7DGDN08ei111.5
Spokane DX Association2016-12-28 16:51:30175 mile circleDN17gpKI7DGDN08ei111.5